Get Adobe Flash player

Zespół

Piotr Sznajderowicz
Adwokat i radca prawny


Piotr Perwejnis
AdwokatMirosław Prytuła
Radca prawny


Piotr Lebiecki
Adwokat i radca prawny
Barbara Chrzanowska
Kierownik biura
Anna Podolska
Aplikant adwokacki

Paweł Sznajderowicz
AdwokatAdam Kapczyński
Adwokat

Piotr Sznajderowicz jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku oraz Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Ukończył studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie i prowadzeniu spraw z zakresu prawa administracyjnego, zdobyte w ciągu długoletniej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, prawa cywilnego oraz karnego. Włada językiem rosyjskim oraz angielskim.

e-mail: psznajderowicz@wp.plPiotr Perwejnis jest członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Ukończył studia na Uniwersytecie Gdańskim. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa karnego jak również w doradztwie i prowadzeniu spraw z zakresu prawa handlowego, a także tworzenia i przekształcania społek, prowadzenia postępowań upadłościowych i układowych oraz w obsłudze prawnej podmiotów leczniczych. Włada językiem rosyjskim oraz angielskim.

e-mail: e-mail: radca@elblag.com.pl

Mirosław Prytuła jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Ukończył studia na Uniwersytecie Gdańskim. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem obrotu nieruchomościami jak również prawa administracyjnego zdobyte przez wieloletnią współkpracę z jednostkami szamorządu terytorialnego oraz administracji rządowej. Biegła znajomość języka ukraińskiego i rosyjskiego.

e-mail: e-mail: radca@elblag.com.pl

Piotr Lebiecki jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie oraz Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim oraz podyplomowe studia z zakresu zamówień publicznych w Polsce i UE w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych z sektora prywatnego oraz publicznego, w szczególności w zakresie prawa zamówień publicznych, prawa bankowego, gospodarczego , jak również w prowadzeniu sporów sądowych osób fizycznych w sprawach rodzinnych i cywilnych oraz karnych. Włada językiem angielskim.

e-mail: e-mail: plebiecki@o2.pl
Barbara Chrzanowska jest odpowiedzialna za organizację pracy kancelarii oraz bezpośredni kontakt z klientem.

e-mail: e-mail: radca@elblag.com.pl
Anna Podolska jest aplikantką adwokacką, studiowała na Uniwersytecie Gdańskim oraz Uniwersytecie w Kolonii. Ukończyła Szkołę Prawa Niemieckiego organizowaną przez Uniwersytet Gdański we współpracy z Uniwersytetem w Kolonii. Odbywała praktyki zarówno w Polsce (w kancelariach w Warszawie oraz Sopocie) jak i zagranicą (w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie oraz w kancelarii w Kolonii). Włada językiem niemieckim oraz angielskim. a.sznajderowicz@wp.pl

e-mail: e-mail: a.sznajderowicz@wp.plPaweł Sznajderowicz ( w stopce adwokat ) a w opisie - jest członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie . Specjalizuje się w prawie cywilnym, spadkowym rodzinnym oraz prawie karnym, jak również w dochodzeniu odszkodowań z tytułu szkód osobowych i majątkowych na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorców w ramach postępowań likwidacyjnych i sądowych, dochodzeniu odszkodowań za błędy medyczne . W 2009 roku ukończył także na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie dziennikarstwo. Włada językiem angielskim oraz niemieckim. Jestem pasjonatem podróży i pszczelarstwa.


Adam Kapczyński jest członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej, wpisanym na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku pod numerem GDA/Adw/3208.
Studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Z kancelarią związany nieprzerwanie od 2008 roku. Ukończył m.in. szkolenia z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów ADR (Alternative Dispute Resolution) oraz wykorzystywania mediacji. Włada językiem angielskim.
Posiada bogate doświadczenie zawodowe, które zdobył pracując w elbląskich i ostródzkich kancelariach adwokackich i radcowskich. Zajmuje się prowadzeniem procesów cywilnych oraz spraw karnych na rzezcz klientów indywidualnych. Prowadzi kancelarię adwokacką zajmującą się obsługą prawną podmiotów gospodarczych z nakierowaniem na prawo spółek prawa handlowego.
e-mail: e-mail: kancelaria@adamkapczynski.pl
www: www.adamkapczynski.pl
tel.kom.: + 48 606 639 394

Copyright © 2010-2011 www.kancelarieprawneelblag.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie serwisu : Krzysztof Lebiecki